Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Statistik över primärfall av anmälningspliktiga djursjukdomar

Årsstatistik 2009

Multiple species diseases/ Sjukdomar hos flera djurslag

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Botulism (Poultry) / Botulism (Fjäderfä)0001100000020000000004
Blackleg (Cattle) / Frasbrand (Nöt)00002340070000000000016
Bovine malignant catarrhal fever (MCF) (Cattle) / Elakartad katarrhalfeber (Nöt)0000000000010000000001
Leptospirosis (Dog) / Leptopiros (Hund)20100010050300000000012
Leptospirosis (Pig) / Leptospiros (Gris)0011000000000000000002
Listeriosis (Cattle) / Listerios (Nöt)0201000001020000000006
Listeriosis (Sheep) / Listerios (Får)44012021262211120000031
Lymphoma other than EBL (Cattle) / Lymfom (Nöt)02011131041510000100122
Lymphoma other than FeLV (Cat) / Lymfom (Katt)76010000030400200101025
Lymphoma (Dog) / Lymfom (Hund)510111020012820307015150
Lymphoma (Horse) / Lymfom (Häst)2011002000011000100009
Lymphoma (Sheep) / Lymfom (Får)0000001100000000000002
Lymphoma (Pig) / Lymfom (Gris)0020101134131822000000047
Lymphoma (Polecat)/Lymfom (Iller)0002000001000000000104
Lymphoma (Squirrel) / Lymfom (Ekorre)0000000001000000000001
Q fever (Cattle / Q-feber (nöt)00001089182000000000029
Trichinellosis (Fox) / Trikinos (Räv)0100000000000000000001
Trichinellosis (Bear) / Trikinos (Björn)0000000000000000000101
Trichinellosis (Wolf) / Trikinos (Varg)0000000000010000000012
Trichinellosis (Boar) / Trikinos (Vildsvin)0000000000000100000001
MRSA (Dog) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (Hund)1000001000000000000002
MRSA (Cat) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (Katt)0000002000000000000002
MRSA (Horse) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (häst)0200000000000000000002
MRSP/I (Dog) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus(MRSP/ MRSI mfl) (Hund)22113040140619318615012214122
MRSP/I (Cat) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSP/ MRSI mfl) (Katt)3000000000040000000007
MRSP/I (Horse) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSP/ MRSI mfl) (Häst)0000000001000000000001
Salmonellosis (poultry) / Salmonella (fjäderfä)                     14
Salmonellosis (sheep) / Salmonella (får)                     1
Salmonellosis (pig) / Salmonella (gris)                     3
Salmonellosis (horse) / Salmonella (häst)                     8
Salmonellosis (cattle) / Salmonella (nöt)02126101210100000010119
Salmonellosis (pet birds) / Salmonella (burfåglar)2010000000000002000005
Salmonellosis (dog) / Salmonella (hund)0000000000021000001004
Salmonellosis (polecat) / Salmonella (iller)0000000001000000000001
Salmonellosis (cat) / Salmonella (katt)631113200201303008720000115
Salmonellosis (reptile) / Salmonella (reptiler)2010000000000002000005
Salmonellosis (wild mammals) / Salmonella (vilda däggdjur)0100010001000000000003
Salmonellosis (wild birds) / Salmonella (vilda fåglar)25010010100000102100418
Salmonellosis (other) / Salmonella (övriga)0010000001010000000003
Cattle diseases / Sjukdomar hos nötkreatur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 
LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
Bovine viral diarrhoea (BVD) / Bovin virusdiarré (BVD) 0000000004000000000004 
Cysticerosis (C.Bovis) / Cysticercos0000001000000000000001 
Equine diseases /Sjukdomar hos häst

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Contagious eguine metritis / CEM 1000000001000000200004
Equine influenza (virus type A) / Influensa (typ A)0000000001030021100008
EHV-1-associated abortion / Virusabort (utom centralnervös form)31130100140510200000022
Infectious arteritis of horses / Virusarterit1000000000020000000003
Strangles / Kvarka (Streptococcus equi)50321111052310100000228
Poultry and other birds diseases / Sjukdomar hos fjäderfä och andra fåglar

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Avian chlamydiosis (Psittacosis)/ Papegojsjuka1000000000010000000002
Avian tuberculosis (M.avium) / Aviär tuberkulos1000000000000000000001
Infectious laryngotracheitis (ILT) / Infektiös laryngotrakeit (ILT) 10100001221101000000010
Mycoplasma gallisepticum / Mycoplasma gallisepticum0000000000000000010001
Newcastle disease (poultry) / Newcastlesjuka (fjäderfä)0000000001000000000001
Fowl cholera / hönskolera1000001000000000000002
Marek's disease / Mareks sjukdom0000000010000000000001
Pig diseases / Sjukdomar hos svin

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Influenza / Influensa0000000000010000000001
Pasteurela multocida / Nyssjuka (atrofisk rhinit)0001100000000000000002
Sheep and goat diseases/ Sjukdomar hos får och get

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Caprine arthritis encephalitis / CAE (get)0000010002000000100015
Dichelobacter nodosus/Fotröta32955483160904320000165
Nematodirosis / Nematodirus battus0000000000010000000001
Pet and furred animal diseases / Sjukdomar hos sällskapsdjur och farmade pälsdjur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Canine distemper (Dog) / Valpsjuka (Hund)0100000000000000000001
FeLV (Cat) / FeLV (Katt)0000000001000000010002
FIV (Cat) / FIV immunbristvirusinfektion (Katt)1000000005020000000008
Babesiosis (dog) / Babesia (hund)0000000000000020000002
Hepatitis contagiosa canis (HCC) (Dog) / Smittsam leverinflammation (HCC) (Hund)1100010000010001000005
Leishmaniosis (Dog) / Leishmanios (Hund) 95201100041601100001032
Canine monocytic ehrlichiosis (Dog) / Monocytär ehrlichios (hund)1000000000000000000001
Tritrichomonas foetus (cat) / Tritrichomonas foetus (katt)0001000000000000000001
Other species/ Sjukdomar hos övriga djurslag

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Dirofilariosis (Dog) Hjärtmaskinfektion (Hund)1100100000000000000003
Angiostrongylus vasorum (fox) / fransk hjärtmask (räv)0100000000000000000001
Aelurostrongylus falciformis (badger) / lungmask (grävling)0100000000000000000001
Viral haemorrhagic disease (Rabbit) / RVHD kaningulsot (Kanin)0000000001000000000001
Fish and mollusc diseases / Sjukdomar hos fisk och blötdjur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Koi Herpes Virus / Koi Herpes Virus (KHV)0000000001000000000001
Marteilia refringens (common sea mussles) / Marteilios (blåmussla) 0000000000010000000001
Proliferative kidney disease (PKD) / Proliferativ njurinflammation (PKD)000000000000000Rapport002002
Renibacteriosis (BKD) / Renibakterios (BKD)0000000000002000000114
Yersiniosis (ERM) / Yersinios (ERM)0000000000000000010001
National control programmes / Övervakningsprogram

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Bovine viral diarrhoea (BVD) / (BVD-programmet)0000000108000000000009
Maedi-Visna / (Maedi/Visna-programmet) (Får)00111065051411001010028
Fråga oss via webben