Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Naturvård, miljöskydd, humanhälsovård

Smittskyddsförordning med mera

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

G10

Miljöbalken

SFS

1998:808länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G11

Lag om införande av miljöbalken

SFS

1998:811länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G14

Miljötillsynsförordning

SFS

2011:13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G15

Avfallsförordning

SFS

2011:927länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G70

Smittskyddslag

SFS

2004:168länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G71

Smittskyddsförordning

SFS

2004:255länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G82

Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

SFS

1956:296länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G90

Strålskyddslag

SFS

2018:396länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G91

Strålskyddsförordning

SFS

2018:506länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga oss via webben