Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

In- och utförsel

Bestämmelser för in- och utförsel av djur och produkter‌

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

Ändring

JK 3

Jordbruksverkets föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

SJVFS

2021:13


J8

Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

SFS

1996:701länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J9

Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

SFS

1975:85länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J10

Förordning om införsel av levande djur m.m.

SFS

1994:1830länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-förordning

Kommissionens förordning om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import.


139/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater


1739/2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J12

Jordbruksverkets föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

SJVFS

1995:125


EU-förordning

om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003


576/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-förordning

om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts


577/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Beslut

om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar


2013/518länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Beslut

om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till djurhälsointyg för sådan import


2019/294länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-direktiv

om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen


2013/31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J14

Jordbruksverkets föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

SJVFS

2007:1


J15

Jordbruksverkets föreskrifter om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

SJVFS

1999:89Beslut om förteckning över tullkontor för import, export och reexport från och till länder utanför EUPDF
J19

Lag om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor

SFS

1973:980länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J24

Artskyddsförordning

SFS

2007:845länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J25

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om hund- och kattkarantän

LSFS

1976:7öppnas i nytt fönster

LSFS 1986:18, saknr D20öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Kommissionens förordning om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung av betydelse för EES


599/2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer


2130/2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J36

Jordbruksverkets föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur

SJVFS

2004:32


J60

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

SFS

2006:812länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J61

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av vissa vegetabiliska och vissa sammansatta livsmedel som importeras från tredje land

LIVSFS

2011:14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J64

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land

LIVSFS

2004:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU-förordning

Kommissionens förordning om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung


206/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J66

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

LIVSFS

2005:22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J130

Förordning om utförsel av levande djur m.m.

SFS

1994:542länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J141

Jordbruksverkets föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

SJVFS

2017:8


J150

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SFS

2011:1060länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


J151

Livsmedelsverkets föreskrifter om utfärdande av intyg m.m.

SLVFS

1998:28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fråga oss via webben