Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Jordbruksverkets författningar inom område K - bekämpning av djursjukdomar

JK3 - registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Söker efter 2021:13

K3 - förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

Söker efter 2002:98

K5 - med anledning av grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

Söker efter 2004:58

K6 - epizootiska sjukdomar

Söker efter 1999:102

K7 - ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen

Söker efter 1999:105

K8 - ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen och epizootilagen

Söker efter 2006:2

K9 - skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

Söker efter 2006:8

K12- biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Söker efter 2021:10

K13 - användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djur­sjukdomar

Söker efter 2021:14

K14 - befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Söker efter 2006:84

K16 - skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

Söker efter 2007:56

K17 - provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination

Söker efter 2008:43

K18 - vaccination mot mjältbrand

Söker efter 2020:5

K19 - obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

Söker efter 2010:9

K20 - obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

Söker efter 2010:58

K21 - obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

Söker efter 1998:131

K23 - skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

Söker efter 2004:96

K24 - förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap

Söker efter 2007:17

K28 - för att förhindra spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar

Söker efter 2021:23

K29 - för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Söker efter 2021:24

K34 - obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar

Söker efter 2011:17

K36 - vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

Söker efter 2004:8

K37 - åtgärder med anledning av fall av blåtunga

Söker efter 2008:42

K39 - skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

Söker efter 2004:97

K40 - provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

Söker efter 2007:61

K42 - vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease.

Söker efter 2016:28

K102 - bekämpande av salmonella hos djur

Söker efter 2004:2

K104 - obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

Söker efter 2007:19

K107 - zoonotiska sjukdomar

Söker efter 1999:101

K108 - ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen

Söker efter 1999:104

K112 - förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Söker efter 2013:14

K152 - frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

Söker efter 2015:17

K158 - smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn

Söker efter 2012:25

Fråga oss via webben