Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Seminverksamhet och husdjursskötsel m.m.

Bestämmelser om semin, foder och animaliska biprodukter med mera

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

M1

Lag om kontroll av husdjur m.m.

SFS

2006:807länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

SFS

2018:1589länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M2

Förordning om kontroll av husdjur m.m.

SFS

2006:816länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M3

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:1165länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


2017/625länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


M4

Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur

SJVFS

2015:1

EU-förordning

EU:s förordning om ändring av förordning om semin och embryostationer m.m.


176/2010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Ändring av EU:s förordning om semin och embryostationer m.m. vad gäller villkoren för donatordjur


846/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

EU:s förordning om avel och handel med renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem


2016/1012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M5

Jordbruksverkets föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, gris, får och get

SJVFS

2010:12

M6

Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med får och get

SJVFS

1999:114

M7

Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt.

SJVFS

2009:91

M10

Jordbruksverkets föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

SJVFS

2021:8

EU-förordning

Kommissionens förordning om tillämpning av rådets direktiv avseende metoder för identifiering av hästdjur.


2015/262länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande och tillämpning vad gäller identifiering och registrering av hästdjur,


2021/963länk till annan webbplats

M25

Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med svin

SJVFS

1999:112

M26

Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur

SJVFS

2004:41

M29

Jordbruksverkets föreskrifter om tävling med hästdjur

SJVFS

2007:59

M30

Lag om foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:805länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M31

Förordning om foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:814länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M32

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter

SFS

2014:787länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M39

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om foder

SJVFS

2018:33

M40

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SJVFS

2007:21

M62

Jordbruksverkets föreskrifter om användning av genetiskt modifierade djur

SJVFS

1995:33

M64

Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

SFS

2000:271länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga oss via webben