Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Konsumtion och förbrukning av kött

Totalkonsumtionen och förbrukningen av kött

Köttkonsumtionen i siffror 2008-2017

Direktkonsumtionen av kött

Konsumtion av tillagat kött

Många missförstånd kring vår köttkonsumtion

Viktförändring av grupperna rött kött och fågel genom värdekedjan

Svensk förbrukning av kött i ett internationellt perspektiv

Global köttkonsumtion (förbrukning)

Andelen svenskt kött av förbrukningen är ett mått på vår konkurrenskraft

Andelen svenska produkter av förbrukningen

Hållbar köttkonsumtion – vad är det och hur når vi dit?

Livsmedelsverkets kostråd

Konsumtion i förhållande till kostråd över tid
Fråga oss via webben