Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Att få tillsyn enligt miljöbalken

Vem får tillsynsbesök?

Vem utför tillsynen och vad kostar det?

Hur går tillsynsbesöket till?

Förbered dig inför tillsynsbesöket

Om inspektören upptäcker brister

Föreläggande

Miljösanktionsavgifter

Åtalsanmälan

Om du tycker att bedömningen är felaktig

Det här händer när du överklagar