Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Vägledning för smittfarligt avfall vid epizootiutbrott

Ansvar för tillsyn och kontroll vid epizootiutbrott

Vägledningens disposition och innehåll i korthet

Bilden visar innehållet i foldern Tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott

Bilden visar innehållet i foldern Tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott

Fråga oss via webben