Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Tillsynsvägledning för växtnäring

Vem berörs av lagstiftningen?

Nitratkänsliga områden omfattas av särskilda bestämmelser

Tillsynsprojekt om hästgödsel 2021

Tillsynsprojekt i fält 2019

Vägledningsmaterial inom området växtnäring


Gödsel och miljö

Informationsblad

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning

Hästgödsel – en naturlig resurs

Kvävegödsling utifrån grödans behov

Beräkningsverktyg för lagringsvolym samt kvävetillförsel

Mer information

Bestämmelser

Organisationer

Kontakt