Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Tillsynsvägledning för växtnäring

Tillsynsprojekt om hästgödsel 2021

Vem berörs av lagstiftningen?

Nitratkänsliga områden omfattas av särskilda bestämmelser

Tillsynsprojekt i fält 2019

Vägledningsmaterial inom området växtnäring


Gödsel och miljö

Informationsblad

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning

Hästgödsel – en naturlig resurs

Kvävegödsling utifrån grödans behov

Beräkningsverktyg för lagringsvolym samt kvävetillförsel

Checklistor från tillsynskampanjer

Checklistor vid miljötillsyn

Checklista

Förklaring till materialet

Effektiv näring - lantbrukarenPDF
Fråga oss via webben