Pressmeddelande från Jordbruksverket

Turister kan sprida svinpest

Svinpesten fortsätter att härja i Europa. Den vanligaste orsaken till smittspridning till nya områden är utfodring av svin med okokt matavfall. Inför turistsäsongen vill Jordbruksverket därför informera om de stora riskerna med införsel av livsmedel från klövbärande djur. Om man tar in kött eller köttprodukter från svin, nötkreatur, får eller get till Sverige får det absolut inte slängas som matavfall till grisar och vildsvin eftersom det kan innehålla svinpestvirus eller t.ex. mul- och klövsjukevirus.

Klassisk svinpest är en mycket smittsam djursjukdom. Virus sprids snabbt i och mellan svinbesättningar. Sjukdomen drabbar endast svin och är ofarlig för människor. Den vanligaste orsaken till smittspridning till nya områden är utfodring av svin med kött och köttprodukter som inte är tillräckligt värmebehandlade, t.ex. rökt korv. Allt matavfall till grisar, även från det egna hushållet, ska därför kokas innan utfodring. Matavfall från internationell trafik (färjor, flygplan, tåg) får överhuvudtaget inte användas till utfodring av svin. Den som avser att hämta, transportera och koka matavfall från t.ex. restauranger och skolor ska meddela Jordbruksverket detta. Verket ställer upp villkor för hantering av matavfall vad gäller transport, lagring och rengöring. Bestämmelserna gäller även vildsvin samt s.k. hushållsgrisar.

Svinpestvirus sprids också via direktkontakt mellan grisar, med svinsperma, via transportfordon och via människors kläder och skor. Jordbruksverket avråder transportörer som kommer från kontinenten från att köra in till svenska svinbesättningar. Det är också mycket viktigt att noggrant tvätta och desinficera djurtransportfordon direkt efter ankomst till Sverige.

Det är viktigt att personer som reser in i Sverige från andra länder känner till följande:

Inom kort kommer anslag med information att sättas upp vid gränser, flygplatser, småbåtshamnar och turistbyråer etc. Brev ska också att skickas ut till Sveriges svinbönder och till samtliga veterinärer. Jordbruksverket kommer vidare, i samarbete med Svenska Djurhälsovården, att sätta upp skyltar på hägn för vildsvin och utegrisar.

I Nederländerna är läget mycket allvarligt. Landet har nu ungefär 25 nya utbrott per vecka och har rapporterat ca 280 utbrott av svinpest. I Spanien är läget oklart. Siffror från slutet av maj visar på ca 50 utbrott. Tyskland och Italien har också haft utbrott i vår och har även problem med svinpest hos vild-svin i vissa områden. Också utanför EU, t.ex. i Östeuropa och Turkiet, förekommer svinpest och andra smittsamma sjukdomar som exempelvis mul- och klövsjuka, som kan spridas till nöt, svin, får och get.

Kontaktpersoner:

Veterinärinspektör Mariann Sköld, Jordbruksverkets smittskyddsenhet, tel 036-15 51 37

Veterinärinspektör Fredrik Holm, Jordbruksverkets djurhälsoenhet, tel 036-15 57 85

Tf. statsepizootolog Marianne Elvander, Statens veterinärmedicinska anstalt, tel 018-67 43 38

Veterinärinspektör Catharina Berge, Livsmedelsverket, tel 018-17 14 37

Kersti Andersson, handläggare, Jordbruksverkets djurmiljöenhet, tel 036-15 56 39 (matavfall)

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-06-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten