Pressmeddelande från Jordbruksverket

Livsmedelsexporten värd 14,5 miljarder

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel under 1996 ökade med 7 procent jämfört med 1995. Framför allt ökade exporten av spannmål, styckat griskött, frysta blåbär och vodka. Under 1997 års fyra första månader har exportökningen varit ännu större, ca 25 procent, jämfört med samma period 1996. Importökningen under förra året var ca 5 procent. Stora importökningar noterades för bl.a. vin, frukt, ris och nötkött.

Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel har ökat varje år sedan 1992. År 1996 uppgick exporten till 14,5 miljarder kr, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Detta kan jämföras med Sveriges totala varuexport 1996 som i stort sett var oförändrad jämfört med året innan.

Exportökningarna var störst till utvecklingsländerna och till Central- och Östeuropa. Trots att exportökningen till EU var ganska liten (5 procent), är EU Sveriges i särklass största exportmarknad och tar emot ca 60 procent av Sveriges jordbruks- och livsmedelsexport. Vid sidan av EU är USA och Norge de största mottagarna av exporten.

Spannmål, styckat griskött, frysta blåbär och vodka var några av de exportvaror som värdemässigt ökade mest under 1996. Exporten till EU-marknaden var mycket varierad och bestod både av obear-betade varor som t.ex. kött och spannmål samt förädlade livsmedel som t.ex. skorpor, chokladkon-fektyr och köttberedningar. Exporten till andra länder var mer koncentrerad till vissa stora produkter som t.ex. rostat kaffe och vodka till USA samt margarin till Central- och Östeuropa samt Ryssland.

Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 5 procent år 1996 och uppgick till 32,3 miljarder kr. Härtill kommer importen av levande växter - inte redovisad tidigare - som var värd 1,4 miljarder kr. Vin, orostat kaffe, bananer, nötkött, hel lax, oljekakor, sockerkonfektyr och räkor var viktiga importvaror under året. Största enskilda exportländer av jordbruksvaror och livsmedel till Sverige var Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Spanien. Importen under januari-april 1997 ökade med 10 procent jämfört med samma period 1996.

Värdet av importen från EU ökade med 9 procent under 1996. Framför allt ökade vin, frukt och nötkött. Importen från Central- och Östeuropa ökade med 12 procent bl.a. genom en ökad import av oljefrön, frukt, grönsaker samt drycker. Importen från övriga i-länder samt u-länderna minskade emellertid värdemässigt under 1996. Den minskade importen från u-länderna beror bl.a. på sänkta kaffepriser.

Den kompletta rapporten (1997:18) kan beställas via fax: 036-34 04 14. Pris: 200 kr exkl. moms.

Kontaktpersoner:

Anna Lagerkvist, handläggare internationella enheten, tel 036-15 52 91

Håkan Loxbo, chef internationella enheten, tel 036-15 58 69

Ulf Svensson, handläggare statistikenheten, tel 036-15 50 74

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-08-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten