Jordbruksverkets appar

Klicka på respektive ikon för att ladda ner från Google Play.
LärKvitter – Lär dig om fåglar i odlingslandskapet med bild och fågelsång. Appen ger dig tips om vad du kan göra för att hjälpa de olika arterna.
Ogräsdatabasen – Sök ogräsarter inom lantbruket och hur du bekämpar och förebygger ogräs.
Växtskyddsinfo – Hitta rätt bekämpningsmetod och lämpligt preparat. Du kan söka på skadegörare, gröda eller fritext.
Spridarval – Välj spridare och kalibrering av lantbrukssprutor med bom där avståndet mellan spridarna är 50 cm.