Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Så här använder du e-tjänsten

Om du är försöksledare?

Registrera ny ansökan

Skicka ansökan till djurförsöksetisk nämnd

Ansökan som avvisas av föreståndaren

Om du är föreståndare

Granska ansökan

Signera ansökan

Avvisa ansökan

Fråga oss via webben