PDF

Förlänga åtagande

Så här gör du i SAM Internet

Ändra åtagandet som du vill förlänga

Förlänga åtagande för fäbodar

Frågor och svar om förlängning av åtagande

 

Jag sökte ett åtagande 2015, eller har ett åtagande som gick ut 2019 som inte är beslutat. Kan jag ansöka om att förlänga det?

Jag vill förlänga mitt åtagande som gick ut 2019, men jag kan inte ansöka om förlängning i SAM Internet. Hur gör jag för att ansöka om förlängning?

Mitt åtagande gick inte ut 2019 men i SAM Internet får jag frågan om jag vill förlänga åtagandet. Hur gör jag då?

Jag ska ta över mark där det fanns ett åtagande som gick ut 2019. Hur gör jag för att ta över åtagandet med förlängning?