PDF

Förnya åtagande

Så här gör du

Frågor och svar om att förnya åtagande

Jag sökte ett åtagande 2015, eller har ett åtagande som gick ut 2019 som inte är beslutat. Kan jag ansöka om att förnya det?

Mitt åtagande gick inte ut 2019 men i SAM Internet får jag frågan om jag vill förnya åtagandet. Hur gör jag då?