Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.4.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.4.0 Tid: 20220603-1046

Författningar 2009


FöreskriftBilagaTitel


2009:93 Pdf, 38.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av lantbruksstyrelsens kungörelse (KLS 1972:1) om fortsatt tillämpning av föreskrifter m.m. avseende den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet


2009:91 Pdf, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Seminverksamhet med hund och katt


2009:90 Pdf, 302.8 kB.

Ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Föreskriften är upphävd genom SJVFS 2015:2. Äldre bestämmelser utom 2 kap. 2-3 §§ i SJVFS 2009:90 ska dock gälla för utbetalningar som görs för stöd enligt förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder. I stället för 2 kap. 2-3 §§ SJVFS 2009:90 ska 7 och 8 §§ i SJVFS 2015:2 gälla.


2009:83 Pdf, 592.4 kB.


Behörigheter för djurhälsopersonal

Föreskriften är upphävd genom SJVFS 2016:9. Bestämmelserna om behörighet för hovslagare i 2 kap. 5 § gäller dock till och med den 31 december 2025 och bestämmelserna om specialistkompetens för veterinärer i 7 kap. och bilaga 7 gäller till dess att de ersätts av nya föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer.

2009:70 Pdf, 25.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän


2009:69 Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet


2009:68 Pdf, 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från Portugal


2009:67 Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:100) om införsel av trävaror av barrväxter (Pinopsida) med ursprung i Portugal


2009:66 Pdf, 156.4 kB.


Godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter 

2009:63 Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1998:8) om stöd till användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning av konditorivaror, glass och andra livsmedel


2009:62 Pdf, 23.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1996:44) om stöd för privat lagring av lagringsbeständig ost


2009:61 Pdf, 23.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:1) om stöd för icke-vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör


2009:60 Pdf, 23.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1994:208) om stöd för koncentrerat smör (smörolja) avsett för direkt konsumtion


2009:52 Pdf, 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Djurskyddskontrollregister


2009:13 Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.


Växtskyddsavgifter

2009:03

Obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfänFöreskrift

Bilaga

Titel

Djurskyddskontrollregister

Prisrapportering av nöt-, gris- och lammkött

Slakteriers rapportering avseende slaktade djur

Ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete


Obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän

Kontakt