Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.3.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.0 Tid: 20211124-1533

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för jordbruksverket.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för jordbruksverket.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister

Kontakta oss om du upplever hinder
 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det här utlåtandet kommer att förändras