Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Publiceringsplan för officiell statistik 2020

Sveriges officiella statistik
Tabellrubrik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 2001

Jordbruksstatistisk sammanställning 2020 med data om livsmedel - tabeller

2020-08-14

Animalieproduktion - Års- och månadsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 48 2001

2019:11öppnas i nytt fönster

2020-01-16

JO 48 2002

2019:12öppnas i nytt fönster

2020-02-14

JO 48 2003

2020:01öppnas i nytt fönster

2020-03-13

JO 48 2004

2020:02 och regionalt fördelad statistik 2019öppnas i nytt fönster

2020-04-17

JO 48 2005

2020:03öppnas i nytt fönster

2020-05-18

JO 48 2006

2020:04

2020-06-12

JO 48 2007

2020:05

2020-07-10

JO 48 2008

2020:06

2020-08-18

JO 48 2009

2020:07

2020-09-11

JO 48 2010

2020:08

2020-10-16

JO 48 2011

2020:09

2020-11-13

JO 48 2012

2020:10

2020-12-11

Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 2001

Jordbruksmarkens användning 2020. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2020-05-18

JO 18 2001

Höstsådda arealer 2020

2020-11-30

Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 25 2001

Djurhälsa år 2019

2020-10-20

Ekologisk animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 27 2001

Ekologisk animalieproduktion 2019

2020-08-20

Ekologisk växtodling och djurhållning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 13 2001

Ekologisk växtodling 2019öppnas i nytt fönster

2020-05-20

JO 26 2001

Ekologisk djurhållning 2019

2020-06-18

Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum


-


Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 2001

Jordbruksekonomiska undersökningen 2018PDF

2020-02-28

JO 42 2001

Jordbrukarhushållens inkomster 2018

2020-06-04


EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn


JO 45 2001

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2018–2019öppnas i nytt fönster

2020-02-05

JO 45 2002

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2008–2019

2020-10-01

JO 45 2003

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2019–2020

2020-12-03

Lantbrukets djur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 2001

Antal nötkreatur i december 2019öppnas i nytt fönster

2020-02-13

JO 20 2001

Lantbrukets djur i juni 2020. Preliminär statistik

2020-10-15

Livsmedelsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 44 2001

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2019

2020-12-09

Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 38 2001

Priser på jordbruksmark 2019

2020-08-27


Prisindex och priser på livsmedelsområdet.
Års- och månadsstatistik


JO 49 2001

2019:11öppnas i nytt fönster

2020-01-17

JO 49 2002

2019:12öppnas i nytt fönster

2020-02-17

JO 49 2003

2020:01öppnas i nytt fönster

2020-03-13

JO 49 2004

2020:02öppnas i nytt fönster

2020-04-16

JO 49 2005

2020:03öppnas i nytt fönster

2020-05-15

JO 49 2006

2020:04

2020-06-15

JO 49 2007

2020:05

2020-07-08

JO 49 2008

2020:06

2020-09-03

JO 49 2009

2020:07

2020-09-18

JO 49 2010

2020:08

2020-10-16

JO 49 2011

2020:09

2020-11-16

JO 49 2012

2020:10

2020-12-16

Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 

-


Trädgårdssektorn

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 37 2001

Skörd av trädgårdsväxter 2019öppnas i nytt fönster

2020-03-31

JO 28 2001

Trädgårdsundersökningen 2019. Kvantiteter och värden avseende 2019 års produktion

2020-06-30

Vattenbruk

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 60 2001

Vattenbruk 2019

2020-08-26

Vegetabilieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 16 2001

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2020-04-23

JO 15 2001

Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

2020-06-12

JO 14 2001

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

2020-06-24

JO 29 2001

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2020

2020-08-18

JO 19 2001

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020. Preliminär statistik för riket

2020-11-16

JO 17 2001

Skörd av potatis 2020. Preliminär statistik

2020-12-04

JO 19 2002

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020. Preliminär statistik för län och riket

2020-12-14

Kontakt

   

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben