Jordbruksverkets startsida

Central horse database

Do I as a horse keeper have to do anything because of the horse database?

Here is the central horse database

SvenskaEnglish

UELNnr

Serienummer

Chipnummer

Alternativ märkning

Fyll i den kod du ser
Svårläst? Klicka här: