Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

En ny djurhälsoförordning (AHL)

Föreskriftsarbetet

Tidsplaner

Aktivitet

Alla djurslag

(föreskrifter om anmälnings-plikt och övervakning)


Landlevande djur

(godkännande, förflyttningar, införsel mm.)

Vattenlevande djur (godkännande, förflyttningar, införsel mm.)


Alla djurslag (föreskrifter om bekämpning av sjukdom, beredskap)


Föreskrifts-

förslag, konsekvens-utredning och särskild konsekvensanalys tas fram, slutdatum

15/10

18/11

28/10

3/2

Obligatoriskt samråd för myndigheter

(för att kunna fatta beslut om föreskriften)

16/11 - 1/12

Utgår
(Finns ingen lagtext som kräver samråd)

1/12 - 17/12 Övergår nu i samma tidsplan som för landlevande djur

26/3-14/4

Extern remiss

15/12 - 3/2

12/1 - 15/2 Övergår nu i samma tidsplan som för anmälningsplikt och övervakning


3/5-25/5

GD beslutar föreskrifterna

8/410/9

Föreskrifterna träder i kraft

21/421/9Ny tidsplan för bekämpningsföreskriften

Tekniska föreskrifter skickade till Kommerskollegium och anmälda till EU-kommissionen

Så arbetar Jordbruksverket

Så kan du följa arbetet

Dessa aktörer berörs

Så är djurslagen uppdelade

Dessa områden är undantagna

Då ska bestämmelserna tillämpas

Fakta om genomförandeförordningar och delegerade förordningar

Följ processen med förordningarna

Lämna synpunkter till kommissionen

Lämna synpunkter till projektgruppen

Fråga oss via webben