Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Vattenlevande djur (AHL)

Vattenbruksanläggningar

Registrering och godkännande

Registrering

Godkännande

Förflyttning

Transport

Journalföring

Förtecknade sjukdomar

Åtgärder för respektive sjukdom

Sjukdom

Kategori

Epizootisk hematopoietisk nekros

A+D+E

Viral hemorragisk septikemi

C+D+E

Infektiös hematopoietisk nekros

C+D+E

Infektion med HPR-deleted infektiös laxanemi virus

C+D+E

Infektion med koiherpesvirus

E

Infektion med Mikrocytos mackini

A+D+E

Infektion med Perkinsus marinus

A+D+E

Infektion med Bonamia exitiosa

C+D+E

Infektion med Bonamia ostreae

C+D+E

Infektion med Marteilia refringens

C+D+E

Infektion med Taura-syndromvirus

A+D+E

Infektion med yellowheadvirus

A+D+E

Infektion med White Spot Syndrome Virus (WSSV)

C+D+E

Ordlista

Fråga oss via webben