Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Webbutbildning om AHL

Utbildningen består av två delar

Enkätfrågor om webbutbildningen

Varför valde du att gå webbutbildningen? * (obligatorisk)
Varför valde du att gå webbutbildningen?


Vilka delar av webbutbildningen har du påbörjat? * (obligatorisk)
Vilka delar av webbutbildningen har du påbörjat?


Vilka delar av webbutbildningen har du avslutat? * (obligatorisk)
Vilka delar av webbutbildningen har du avslutat?


Hur värdefull anser du att webbutbildning varit för att öka din kompetens om AHL * (obligatorisk)
Hur värdefull anser du att webbutbildning varit för att öka din kompetens om AHL


1 motsvarar inte alls värdefull och 6 motsvarar mycket värdefull


Fråga oss via webben