Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2006

JO 38 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2005 och 2006.

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2005 and 2006.

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2005

2006

 

1995

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 701

2 605

 

23 064

21 334

19 439

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

45

49

 

432

365

578

Östra Mellansverige

222

355

307

 

3 789

4 314

2 876

Småland med öarna

279

375

400

 

3 453

2 475

2 914

Sydsverige

281

402

393

 

5 123

3 479

3 043

Västsverige

476

651

573

 

6 129

6 245

5 547

Norra Mellansverige

232

389

378

 

1 843

2 092

2 032

Mellersta Norrland

199

262

321

 

1 245

1 232

1 491

Övre Norrland

170

222

184

 

1 050

1 132

958

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

163

145

 

3 055

1 518

1 372

Götalands mellanbygder

133

219

202

 

3 439

2 183

1 920

Götalands norra slättbygder

199

257

224

 

3 780

3 575

2 693

Svealands slättbygder

196

295

265

 

3 369

3 521

3 012

Götalands skogsbygder

598

824

820

 

5 426

5 738

5 831

Mellersta Sveriges skogsb

187

324

300

 

1 349

1 851

1 611

Nedre Norrland

253

355

423

 

1 464

1 673

1 881

Övre Norrland

202

264

226

 

1 182

1 275

1 119