Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex 1980-1990 (1980=100)

7. Output Price index 1980-1990 (1980=100)

 

Vägningstal juli 1984-juni 19851

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete

7,1

100,0

116,0

131,7

143,3

150,6

155,6

154,1

150,6

154,7

157,6

153,3

Råg

1,2

100,0

118,2

137,3

150,7

158,6

163,5

160,7

159,1

176,6

187,1

180,5

S:a brödsäd

8,3

100,0

116,4

132,6

144,5

154,9

156,9

155,2

151,9

156,9

160,8

156,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korn

1,0

100,0

116,3

131,8

143,3

149,0

152,2

149,1

145,2

155,0

168,6

164,9

Havre

1,3

100,0

115,1

130,3

139,6

144,5

146,9

144,0

143,8

159,5

172,7

167,2

S:a fodersäd

2,3

100,0

115,4

130,7

141,4

146,1

148,9

145,9

143,6

155,6

168,9

164,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

2,8

100,0

102,5

104,4

122,3

146,1

128,9

138,6

167,9

142,4

130,3

146,4

Fabrikspotatis

0,6

100,0

102,4

104,7

111,6

120,5

127,8

131,3

130,1

127,6

131,3

131,3

Sockerbetor

3,0

100,0

110,3

122,9

135,3

145,0

153,4

159,3

162,9

167,6

170,1

162,1

Oljeväxter

4,3

100,0

111,1

124,7

134,9

142,7

144,6

139,6

143,1

163,2

178,1

171,1

Vegetabilier

21,3

100,0

111,8

124,2

136,5

146,6

147,5

148,0

152,1

156,4

161,6

159,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

39,9

100,0

113,8

125,0

130,5

139,7

147,7

161,8

167,0

176,2

178,5

166,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

4,2

100,0

127,2

133,7

141,8

154,9

169,6

188,2

184,0

195,3

195,2

213,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött

12,5

100,0

106,6

115,1

120,5

125,2

117,9

126,4

144,8

166,6

170,7

155,6

Hästkött

0,2

100,0

98,8

109,3

116,7

122,4

112,7

86,7

119,3

151,2

138,5

133,5

Kalvkött

1,1

100,0

98,9

103,8

115,0

123,9

122,6

114,0

127,7

137,8

164,2

149,4

Får och lamm

0,4

100,0

102,8

112,1

114,3

121,7

127,5

125,5

135,0

151,4

153,0

140,4

Fläsk

17,4

100,0

110,6

120,6

129,5

139,7

140,4

139,6

151,2

157,0

158,2

155,8

Fjäderfä

2,5

100,0

110,8

124,1

132,9

143,6

153,4

158,1

161,1

161,9

173,8

178,0

S:a slaktdjur

34,1

100,0

108,4

117,8

125,2

133,1

131,1

133,9

147,9

160,9

165,2

157,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier

78,7

100,0

111,4

121,5

128,0

136,7

141,0

149,7

158,5

169,4

172,5

164,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

111,5

122,0

129,7

138,6

142,3

149,2

156,9

166,4

169,8

162,7


1Under perioden 1980-1990 ändrades vägningstalen i juli varje år.