Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Nov

2000

Nov

2001

Nov

2002

Nov

Föränd-
ring, %
Nov 01-

Nov 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

104,5

108,6

114,9

104,9

111,3

115,5

116,9

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

91,3

90,0

94,7

91,7

93,7

95,8

92,3

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,0

102,5

107,7

102,2

103,3

109,8

111,7

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

94,9

95,4

97,8

95,1

95,4

99,8

100,6

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,3

102,4

104,8

101,7

103,2

105,7

107,8

+

2,2

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,0

102,9

105,4

102,3

103,8

106,1

108,4

+

2,3

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

95,9

98,6

95,4

95,5

99,6

100,4

+

1,1

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

97,2

96,4

99,7

95,9

95,8

99,3

100,3

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1