Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Nov

2000


Nov

2001


Nov

2002


Nov

Föränd-

ring, %
Nov 01-
Nov 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

84,8

78,4

83,2

85,2

78,6

86,3

79,9

-

7,4

Korn Barley

4,2

83,5

76,0

80,0

83,1

77,2

82,2

76,8

-

6,6

Havre Oats

2,4

86,7

79,5

87,7

88,1

78,8

95,4

84,3

-

11,6

Råg Rye

0,6

88,6

79,4

82,4

89,2

80,6

85,7

80,9

-

5,6

Rågvete Triticale

0,5

81,1

75,4

86,3

82,0

77,6

89,2

80,2

-

10,2

Spannmål Cereals

12,6

84,8

77,8

83,1

85,1

78,2

86,8

79,8

-

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

110,3

54,4

77,4

63,1

61,5

81,2

60,0

-

26,2

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,9

101,5

111,0

101,9

101,5

111,0

107,2

-

3,5

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

89,7

87,6

96,5

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

105,3

77,5

93,6

82,1

81,0

95,5

83,1

-

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

90,6

102,6

107,6

110,9

131,4

113,5

115,8

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

86,7

71,9

97,8

124,9

66,7

111,1

122,8

+

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

99,8

100,6

102,7

100,8

95,9

98,8

98,9

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

78,0

91,9

115,8

77,9

91,8

116,5

122,8

+

5,4

Hö och halm Hay and straw

2,7

131,1

125,4

126,9

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

113,8

114,5

123,2

99,0

125,3

113,6

119,0

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

95,6

87,6

96,1

92,3

92,6

97,4

93,1

-

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

82,3

70,8

73,2

75,7

72,1

73,3

73,3

±

0,0

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

73,0

71,0

71,8

70,0

70,0

67,3

68,2

+

1,3

Svin Pigs

14,8

77,0

87,4

102,1

89,2

94,4

103,8

87,6

-

15,6

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

76,8

70,0

71,4

68,5

59,5

70,1

72,8

+

3,9

Fjäderfä Poultry

2,7

90,5

89,9

93,2

89,9

89,9

98,2

94,3

-

4,0

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

99,6

97,5

99,6

102,6

99,8

100,6

+

0,8

Ägg Eggs

2,9

92,3

97,7

104,4

96,6

102,4

104,9

107,6

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

89,0

91,1

94,0

91,4

94,3

95,0

91,9

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

91,3

90,0

94,7

91,7

93,7

95,8

92,3

-

3,6