Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

1999
Dec

 

2000
Dec

 

2001
Dec

 

2002
Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

1 941

1 901

1 863

1 879

1 948

Stut Bullocks

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 895

1 932

2 008

1 833

1 855

Tjur Bulls

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

1 952

2 012

2 039

1 869

1 871

Kviga Heifers

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 766

1 741

1 848

1 691

1 726

Ko Cows

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 396

1 502

1 605

1 428

1 373

Storboskap Adult cattle

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 730

1 716

1 816

1 642

1 640

Svin Pigs

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 102

1 087

1 170

1 253

1 068

Häst Horses

649

716

743

702

669

701

770

684

659

647

Får Sheep

551

485

399

398

427

460

367

404

461

367

Lamm Lamb

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

2 244

1 820

1 666

1 940

1 928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.