Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 02 -
Jan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

78,7

84,3

80,2

86,1

80,3

-

6,8

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,0

82,3

80,0

82,3

76,3

-

7,4

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,4

87,2

80,6

93,5

81,7

-

12,6

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,2

89,1

80,9

86,5

82,9

-

4,1

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

79,6

81,2

80,1

90,0

81,2

-

9,8

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

78,7

84,3

80,2

86,4

79,4

-

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

63,1

64,1

80,9

60,2

-

25,7

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

107,2

-

3,5

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

82,1

82,2

95,4

83,1

-

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,2

125,8

149,0

128,7

131,3

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

114,2

64,0

98,8

97,9

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,9

94,5

100,3

107,9

101,2

-

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

119,6

122,0

+

2,0

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

98,7

125,7

114,6

118,7

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

91,9

92,6

96,3

99,9

94,4

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

73,4

73,8

72,1

73,3

76,7

+

4,6

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

68,6

70,8

71,0

67,8

66,8

-

1,5

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

88,9

76,5

91,0

93,2

80,8

-

13,4

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,1

72,2

69,6

76,9

76,4

-

0,6

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

89,9

98,2

93,0

-

5,3

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

97,5

99,5

94,2

97,1

98,3

99,3

+

1,0

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

88,8

90,7

105,2

111,9

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

91,8

85,6

90,4

92,0

89,6

-

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

91,8

87,9

92,4

94,6

91,2

-

3,6