Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 02-Maj 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,1

99,3

105,5

106,1

+

0,5

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

110,1

110,5

113,2

116,0

+

2,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

78,1

123,5

130,7

132,4

+

1,3

Socker Sugar

S

92,8

96,3

S

92,8

92,8

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

106,8

105,0

S

110,1

104,8

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

102,5

106,6

111,9

114,3

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

109,6

111,1

118,7

124,1

+

4,5

Grädde Cream

S

105,5

105,9

S

105,2

105,8

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,6

118,0

S

126,3

+

1,1

Ost Cheese

S

107,4

109,4

S

106,9

107,9

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

103,7

104,6

S

103,1

104,0

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,0

107,2

114,4

118,1

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

87,5

99,0

101,1

107,9

+

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

103,2

113,7

112,2

115,6

+

2,9

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

99,3

121,3

111,9

101,0

-

9,8

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

97,7

96,2

S

95,7

-

5,8

Annat kött Other meat

S

106,8

112,9

S

107,4

107,7

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

101,0

111,6

110,8

106,1

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

98,6

108,9

109,9

108,0

-

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

99,2

109,5

109,9

106,9

-

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

101,9

108,2

111,5

112,0

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

102,2

107,8

111,8

112,9

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.