Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


1995 = 100


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 02-
Maj 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

96,7

101,6

98,9

95,7

104,4

98,3

101,4

+

3,1

Belgien Belgium

99,4

101,8

94,2

98,7

109,4

99,5

99,3

+

0,3

Danmark Denmark

97,3

104,3

94,8

99,0

106,9

97,4

87,8

-

9,9

Tyskland Germany

95,4

101,0

94,7

94,6

103,7

94,5

93,9

-

0,7

Grekland Greece

113,1

120,3

126,7

116,0

125,2

124,4

146,8

+

18,0

Spanien Spain

97,6

102,0

98,3

91,0

107,0

97,3

103,3

+

6,1

Frankrike France

98,2

101,6

97,2

97,7

105,0

97,2

97,8

+

0,6

Irland Ireland

90,6

94,7

90,5

90,7

95,9

91,6

90,3

+

1,5

Italien Italy

99,1

104,0

105,4

99,5

104,6

103,3

108,4

+

4,9

Luxemburg Luxembourg

95,7

97,8

95,7

92,8

95,0

91,4

92,9

+

1,6

Nederländerna Netherlands

105,3

111,5

109,2

104,6

109,8

108,3

108,0

+

0,3

Österrike Austria

97,1

103,4

98,1

87,3

97,8

94,0

91,2

-

3,0

Portugal Portugal

103,8

110,5

107,9

100,2

124,5

105,6

113,6

+

7,5

Finland Finland

96,9

101,9

99,8

94,3

99,0

97,8

92,1

-

5,9

Sverige Sweden1

89,9

94,6

92,1

89,3

93,8

93,3

90,3

-

3,3

Storbritannien United Kingdom

73,1

78,5

75,9

73,5

81,6

76,3

79,4

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.