Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 02-Aug 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

75,3

82,0

76,2

76,0

-

0,3

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

74,8

82,1

74,6

76,4

+

2,4

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

77,8

82,9

80,9

72,0

-

11,1

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

79,4

82,7

76,8

78,1

+

1,6

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

75,9

82,3

79,1

81,8

+

3,3

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

75,8

82,3

76,7

75,7

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

47,5

75,3

64,2

59,5

-

7,2

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

109,1

-

1,8

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

74,4

87,8

87,1

83,7

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,4

104,2

101,7

107,2

123,1

+

14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

108,1

63,9

75,7

112,6

+

48,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

76,5

76,4

75,3

76,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

116,4

113,8

-

2,3

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

141,5

112,2

117,2

121,1

+

3,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

120,4

105,9

116,9

118,7

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,0

85,2

87,4

87,4

89,6

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

72,1

73,3

74,0

71,8

-

2,9

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

70,8

73,1

69,7

71,3

+

2,3

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

91,7

103,1

84,5

73,9

-

12,5

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

69,7

68,2

73,8

85,4

+

15,8

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

92,2

98,2

90,0

-

8,3

Mjölk Milk

33,8

99,6

97,5

99,5

107,4

98,8

101,0

102,3

+

1,3

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

97,1

105,7

105,3

103,0

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

96,0

95,1

91,7

89,9

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

92,4

92,5

90,2

89,8

-

0,5