Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


1995 = 100


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 02-
Aug 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

98,2

107,3

109,9

99,6

109,2

111,0

102,8

-

7,4

Svin Pigs

95,2

107,6

111,0

96,9

108,7

110,7

103,5

-

6,5

Fjäderfä Poultry

92,3

101,7

107,2

93,9

102,7

108,4

101,7

-

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

106,8

109,8

100,7

108,0

110,1

106,4

-

3,4

Insektsmedel Insecticides

87,6

92,9

97,3

86,9

94,0

98,0

93,8

-

4,3

Ogräsmedel Herbicides

78,5

77,2

75,4

77,9

77,0

75,1

77,6

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

88,6

109,8

101,2

88,2

115,7

92,3

110,0

+

19,2

Sammansatta Compounds

99,0

111,9

107,9

99,9

114,1

108,6

113,5

+

4,5