Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 03 -
Jan 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

109,0

111,8

105,4

103,7

113,1

106,7

108,0

+

1,2

Svin Pigs

111,2

115,3

109,5

106,6

117,2

110,0

114,5

+

4,1

Fjäderfä Poultry

110,3

117,8

113,9

103,4

116,8

115,0

115,5

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

105,4

108,9

106,1

99,4

106,6

109,4

105,4

-

3,7

Insektsmedel Insecticides

106,1

111,0

108,1

99,3

107,5

111,8

107,4

-

3,9

Ogräsmedel Herbicides

98,1

95,9

97,7

99,2

97,9

95,5

98,1

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

123,0

114,2

116,9

119,4

118,5

109,2

124,2

+

13,7

Sammansatta Compounds

114,6

109,5

111,0

112,0

110,1

105,2

114,9

+

9,2