Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 03 -Maj 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

102,9

103,0

102,8

119,9

+

16,6

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

105,9

103,3

97,5

103,7

+

6,4

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

105,4

96,8

92,7

79,3

-

14,5

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

104,6

104,2

105,2

98,5

-

6,4

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

108,0

112,2

102,0

117,1

+

14,7

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

104,3

102,3

99,8

107,6

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

101,2

135,8

142,8

148,7

+

4,1

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

100,0

111,2

109,2

107,0

-

2,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

100,1

115,1

114,6

113,6

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

110,5

89,1

94,4

96,8

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

103,9

103,4

100,4

107,3

+

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

132,8

141,2

117,5

187,7

+

59,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

100,0

110,1

105,0

104,1

-

0,8

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

126,8

136,1

115,5

171,3

+

48,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

73,2

122,4

116,6

123,8

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

106,5

105,8

102,9

113,6

+

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

100,5

95,9

97,9

91,9

-

6,1

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

100,4

95,6

97,4

91,5

-

6,1

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

109,4

103,1

-

5,7

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

116,6

106,2

94,5

90,6

-

4,1

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

113,6

130,4

129,7

138,1

+

6,5

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

101,2

109,2

103,8

102,9

-

0,9

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

99,7

112,5

97,3

68,3

-

29,8

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

108,0

103,3

97,4

91,9

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,2

99,8

100,6

96,3

98,5

100,9

94,5

-

6,4

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

105,0

109,8

112,8

108,6

-

3,7

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

92,2

112,8

92,6

111,1

+

19,9

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

96,8

99,9

101,5

96,2

-

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

101,6

101,4

99,7

94,4

-

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT OUTPUT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

103,4

103,0

100,9

101,5

+

0,6