Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2002


2003


2004


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 03-
Dec 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

111,8

105,4

109,0

112,8

107,3

107,9

102,1

-

5,4

Svin Pigs

115,3

109,5

115,4

116,3

111,0

114,2

107,8

-

5,6

Fjäderfä Poultry

117,8

113,9

119,7

115,5

115,3

115,3

113,3

-

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

108,9

106,1

103,9

106,7

109,3

105,4

103,6

-

1,8

Insektsmedel Insecticides

111,0

108,1

113,0

107,5

111,8

107,3

114,2

+

6,3

Ogräsmedel Herbicides

95,9

97,7

99,2

97,9

95,5

98,1

99,5

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

114,2

119,8

129,9

118,1

107,7

125,0

134,4

+

7,5

Sammansatta Compounds

109,6

112,8

118,3

110,0

103,9

114,3

121,7

+

6,4