Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 04-Feb 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

109,6

103,5

119,2

92,8

-

22,2

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

107,5

98,4

111,4

89,4

-

19,7

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

120,4

104,4

79,7

84,4

+

6,0

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

110,7

104,7

97,4

93,4

-

4,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

114,7

102,0

120,7

96,7

-

19,9

Spannmål Cereals

10,6

100,2

97,2

92,7

111,3

102,5

109,2

90,6

-

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

138,1

142,7

147,7

124,9

-

15,5

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

107,4

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,9

115,4

114,6

113,5

110,3

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,2

111,8

110,3

111,2

103,7

-

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

145,3

110,1

182,4

101,3

-

44,5

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

110,6

124,4

110,6

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

105,2

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

153,7

139,4

109,6

167,1

102,6

-

38,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

122,4

116,6

123,8

82,2

-

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,0

111,0

105,6

114,6

100,9

-

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

93,5

92,5

87,8

96,0

+

9,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

93,1

91,8

87,2

96,2

+

10,4

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

108,4

102,6

90,4

-

11,4

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

107,0

92,7

82,7

94,1

+

13,7

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

116,6

119,8

120,4

125,2

+

4,0

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

103,8

101,9

100,6

-

1,3

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

69,2

111,0

97,3

69,5

68,8

-

0,9

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

102,5

94,5

86,6

94,6

+

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

98,9

100,9

97,5

92,1

-

5,5

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

108,0

111,9

112,3

96,9

-

13,7

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

110,9

93,8

101,3

106,0

+

4,6

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

100,0

101,5

98,8

93,0

-

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

101,1

98,5

93,6

93,7

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

104,7

101,1

101,4

96,4

-

4,9