Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 04 -Jan 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

2105,4

2107,1

..

2104,6

2106,2

2110,3

..

 

-

be

Belgien Belgium

2103,1

2103,2

103,5

2102,5

2103,5

2102,3

..

 

-

Bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

103,3

101,7

108,4

104,2

102,2

106,0

106,2

+

0,2

dk

Danmark Denmark

107,0

105,7

109,0

107,6

105,3

108,2

109,5

+

1,2

de

Tyskland Germany

103,6

103,9

107,7

103,9

103,6

107,2

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

..

..

..

2102,9

2107,5

2112,4

..

 

-

es

Spanien Spain

2103,8

2105,2

2109,7

2103,0

2104,9

2108,4

..

 

-

fr

Frankrike France

103,6

105,0

109,0

103,3

104,3

107,1

109,5

+

2,2

ie

Irland Ireland

106,2

108,7

112,5

105,1

107,9

110,7

113,9

+

2,3

it

Italien Italy

2105,2

2107,4

..

2105,7

2106,0

2113,2

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

100,4

96,0

..

..

90,6

98,3

..

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

104,8

106,2

106,4

104,4

105,1

105,7

107,2

+

1,4

lv

Lettland Latvia

102,3

106,6

115,2

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

112,8

119,6

131,3

109,0

114,2

127,8

125,2

-

2,0

mt

Malta Malta

101,7

101,5

102,8

100,9

101,1

101,4

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

2108,4

2110,4

..

2109,0

2110,8

111,9

..

 

-

at

Österrike Austria

101,6

103,6

107,0

101,6

102,6

106,6

107,5

+

0,8

pl

Polen Poland

109,0

112,3

120,8

..

110,6

114,4

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2103,4

2107,6

2112,6

2102,0

2101,5

2106,8

..

 

-

fi

Finland Finland

102,8

104,2

107,1

102,0

103,8

105,2

108,0

+

2,7

se

Sverige Sweden1

107,1

109,3

113,4

106,4

108,1

111,8

113,8

+

1,8

si

Slovenien Slovenia

115,4

120,9

131,7

112,5

118,6

127,1

131,8

+

3,7

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

..

..

..

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

103,2

105,8

113,0

106,2

102,7

114,9

113,7

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.