Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 04-Nov 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

101,2

116,8

93,7

91,9

-

1,9

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

96,7

109,8

88,8

93,7

+

5,5

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

107,0

79,1

81,0

98,7

+

21,8

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

101,7

96,8

92,3

100,4

+

8,7

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

100,0

117,7

96,8

98,5

+

1,8

Spannmål Cereals1

10,6

100,2

97,2

92,7

101,2

107,4

90,2

94,2

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

140,9

144,4

128,8

132,0

+

2,5

Sockerbetor Sugar beets

3,7

109,2

107,0

106,8

109,2

107,0

106,8

110,7

+

3,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,4

114,3

113,0

110,4

114,1

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,4

107,4

103,5

109,7

114,0

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

109,8

176,5

103,4

100,8

-

2,5

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

128,3

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

104,1

105,0

104,1

104,1

91,9

-

11,7

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

155,1

110,5

162,3

105,7

102,2

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

137,7

111,9

101,8

124,7

+

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,2

105,2

111,2

103,3

105,3

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

93,5

81,8

80,2

97,5

+

21,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

93,0

80,6

79,6

98,2

+

23,4

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

109,1

95,6

79,6

-

16,7

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

102,4

88,8

102,8

103,8

+

1,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

103,0

103,9

102,8

102,9

+

0,1

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

104,9

99,0

100,6

95,5

-

5,1

Andra djur Other animals

1,4

105,8

90,3

68,3

96,2

69,5

65,0

66,7

+

2,6

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

99,0

86,6

92,2

98,6

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

100,9

98,9

93,1

92,1

-

1,1

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

107,8

110,4

98,8

98,5

-

0,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

103,2

105,9

114,5

114,1

-

0,4

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

101,5

100,0

94,4

93,4

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

100,5

94,3

93,5

95,6

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

102,2

100,5

97,1

99,2

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är prelininära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.