Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 05-Jan 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

102,4

101,8

99,9

102,8

102,4

101,2

98,4

-

2,7

Mjukt bröd Bread

14,3

105,3

106,0

106,1

105,2

106,1

106,3

105,8

-

0,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

121,0

128,1

110,7

106,2

132,1

117,1

107,3

-

8,4

Socker Sugar

1,1

106,7

106,5

104,6

106,9

106,7

106,2

103,6

-

2,5

Margarin Margarine

4,0

104,0

104,6

102,4

103,1

105,3

104,1

101,0

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,3

104,7

102,8

103,5

105,3

103,9

101,8

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,9

113,2

113,7

113,3

109,1

113,6

113,9

113,1

-

0,7

Grädde Cream

3,5

108,4

108,7

108,6

106,6

108,9

108,8

107,1

-

1,6

Smör Butter

0,6

105,0

106,1

105,7

103,6

106,6

106,4

104,9

-

1,5

Ost Cheese

10,9

107,0

106,3

104,8

106,2

106,4

106,6

104,4

-

2,0

Glass Ice cream

3,4

99,4

100,6

99,2

99,3

100,4

100,1

98,1

-

1,9

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

108,5

108,8

107,8

106,3

108,8

108,8

107,1

-

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

110,2

111,5

109,8

109,4

112,1

110,6

111,7

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

109,9

108,5

113,8

107,4

108,4

106,8

115,7

+

8,3

Griskött Pig meat

3,4

112,8

113,2

114,9

114,2

113,9

113,8

117,8

+

3,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

100,5

100,9

99,7

100,9

101,0

100,8

99,3

-

1,5

Annat kött Other meat

1,3

112,9

116,2

115,3

111,4

112,8

113,1

114,0

+

0,8

Kött Meat

13,5

109,0

109,1

110,8

108,7

109,0

108,1

112,5

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,1

105,7

104,6

103,7

106,1

104,8

103,5

102,0

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,6

107,1

106,5

106,7

107,2

106,6

105,5

106,4

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,7

107,6

107,1

106,7

107,6

107,0

106,8

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

106,5

105,5

105,5

106,7

105,8

104,9

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.