Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 05-Aug 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

102,4

101,8

99,9

102,2

102,1

99,8

98,0

-

1,8

Mjukt bröd Bread

14,3

105,3

106,0

106,1

106,2

106,4

106,5

106,5

+

0,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

121,0

128,1

110,7

133,6

122,4

96,3

120,7

+

25,3

Socker Sugar

1,1

106,7

106,5

104,6

106,8

106,3

103,8

105,2

+

1,4

Margarin Margarine

4,0

104,0

104,6

102,4

104,0

104,5

102,3

103,2

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,3

104,7

102,8

105,3

104,7

102,1

102,8

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,9

113,2

113,7

113,3

113,7

113,9

113,1

113,7

+

0,5

Grädde Cream

3,5

108,4

108,7

108,6

108,8

108,5

107,9

108,8

+

0,8

Smör Butter

0,6

105,0

106,1

105,7

106,1

106,4

106,1

105,3

-

0,7

Ost Cheese

10,9

107,0

106,3

104,8

107,5

105,7

104,2

103,6

-

0,5

Glass Ice cream

3,4

99,4

100,6

99,2

99,9

100,9

98,9

98,0

-

0,9

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

108,5

108,8

107,8

109,0

108,6

107,4

107,2

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

110,2

111,5

109,8

110,9

111,7

109,1

111,9

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

109,9

108,5

113,8

111,7

109,9

115,8

124,1

+

7,1

Griskött Pig meat

3,4

112,8

113,2

114,9

115,2

115,8

115,4

118,8

+

2,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

100,5

100,9

99,7

101,0

101,4

99,0

101,0

+

2,0

Annat kött Other meat

1,3

112,9

116,2

115,3

113,9

118,0

116,7

105,2

-

9,9

Kött Meat

13,5

109,0

109,1

110,8

110,7

110,7

111,6

115,8

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,1

105,7

104,6

103,7

106,0

104,9

103,7

104,8

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,6

107,1

106,5

106,7

107,9

107,4

 

107,1

109,4

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,7

107,6

107,1

108,4

108,0

107,1

108,4

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

106,5

105,5

107,3

106,8

105,3

106,4

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.