Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Slakt av större husdjur vid slakteri

3b. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin Fattening pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

2 918,61

2 889,54

2 959,37

740,87

750,78

739,20

249,61

229,71

256,96

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

251,56

250,91

257,28

64,81

66,28

65,43

21,81

20,14

22,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggor Sows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

56,36

59,68

57,06

14,04

15,15

13,24

4,76

4,35

4,34

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

9,24

9,70

9,21

2,32

2,41

2,16

0,78

0,68

0,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galtar Boars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

1,65

1,77

1,69

0,41

0,48

0,33

0,13

0,15

0,12

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,26

0,28

0,27

0,06

0,07

0,06

0,02

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggris Young pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

8,58

11,93

12,32

2,25

2,97

2,22

0,74

0,88

0,67

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,33

0,47

0,47

0,09

0,11

0,09

0,03

0,03

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggalt Young boars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

36,51

40,70

41,96

9,25

10,64

10,88

3,17

3,20

3,91

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,06

3,43

3,53

0,79

0,91

0,93

0,27

0,27

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Svin Total Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 022,26

3 004,11

3 072,40

766,98

780,14

765,88

258,46

238,32

266,00

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

264,45

264,87

270,72

68,09

69,80

68,66

22,92

21,15

23,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3,02

3,00

3,44

0,77

0,89

0,99

0,24

0,24

0,29

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,86

0,85

0,97

0,22

0,25

0,28

0,07

0,07

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

29,78

33,47

31,93

6,23

4,71

6,36

0,88

0,96

1,34

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,84

0,94

0,90

0,17

0,13

0,19

0,03

0,03

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) heads

183,13

197,54

202,85

42,41

40,31

44,13

17,61

16,04

17,14

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,37

3,66

3,73

0,81

0,74

0,84

0,34

0,29

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Får och lamm Total Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) heads

212,91

231,01

234,77

48,64

45,02

50,49

18,49

17,00

18,47

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,21

4,60

4,63

0,98

0,88

1,03

0,36

0,32

0,37


Anm: I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas). Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).