Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Summa jan - juli
Sum Jan - July

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Juli

Juli

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 010

1 000

1 002

573

571

572

74

73

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt total

1 278

1 261

1 262

727

724

729

96

97

101

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

519

502

495

290

285

281

39

40

39

1,0 - 2,0 %

498

498

506

285

288

292

36

36

39

< 1,0 %

262

261

262

152

151

157

20

21

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,2

96,2

99,8

56,5

60,4

54,4

7,4

8,2

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,4

126,6

124,9

73,8

71,3

75,7

10,6

10,2

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

29,8

30,2

17,9

19,1

17,3

2,6

2,5

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milkpowder

40,3

47,1

45,2

31,6

31,1

27,0

4,4

4,6

3,8