Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Summa jan - sep
Sum Jan - Sep

2000

2001

2002

 

1999

2000

2001

2000

2001

2002

Sep

Sep

Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 010

1 000

1 002

743

738

739

86

81

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt total

1 278

1 261

1 262

943

938

945

108

103

106

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

519

502

495

375

368

362

42

39

40

1,0 - 2,0 %

498

498

506

371

374

379

43

42

43

< 1,0 %

262

261

262

197

195

204

22

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,2

96,2

99,8

71,2

75,7

68,4

7,2

7,0

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

128,4

126,6

124,9

95,3

92,1

96,5

10,5

10,3

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

29,8

30,2

22,4

23,5

21,4

2,2

2,0

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milkpowder

40,3

47,1

45,2

37,5

37,3

32,3

2,7

2,6

2,2