Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0303

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2003:1
Animal products - Yearly and Monthly Statistics - 2003:1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur under januari 2003

Slakten av nötkreatur uppgick till 12 900 ton under januari 2003, en minskning med 6,5 % jämfört med januari 2002. Slakten av svin ökade med 0,8 % eller från 25 100 ton till 25 300 ton under samma period.

Slakten av kyckling ökade med 5,5 % eller från 96 100 ton år 2001 till 101 400 ton år 2002.

Invägningen av mjölk minskade under januari 2003 med 3,9 % jämfört med januari 2002.

Partihandelns invägning av ägg minskade med 9,7 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

 

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

 

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.