Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av kyckling vid slakteri.

4. Slaughterings of chickens at slaughter houses.

 

 

Jan - sep
Jan - Sep

Tredje kvartalet
Third quarter

 

2000

2001

2002

2001

2002

2003

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal) 1000 heads

68 617

73 356

77 383

54 461

58 491

55 837

18 275

19 907

18 051

Kvantitet (1000 ton) Quantity

89,9

96,1

101,4

71,3

76,6

73,1

23,9

26,1

23,6