Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0404

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2004:2
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2004:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur under februari 2004

Slakten av nötkreatur uppgick till 21 200 ton under januari - februari 2004, en minskning med 12,0 % jämfört med samma period år 2003. Slakten av svin minskade med 0,6 % under samma period.

Invägningen av mjölk ökade under januari - februari 2004 med 3,3 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg ökade preliminärt med 9,5 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

Figure 1. Milk delivered to dairies, million kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

Figure 2. Slaughterings of cattle, 1 000 tons.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.

Figure 3. Slaughterings of pigs, 1 000 tons.