Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0405

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2004:3
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2004:3
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av svin under mars 2004

Slakten av svin uppgick till 76 000 ton under januari - mars 2004, en ökning med 4,3 % jämfört med samma period år 2003. Slakten av nötkreatur minskade med 5,4 % under samma period.

Invägningen av mjölk ökade under januari - mars 2004 med 2,4 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg ökade med 15,1 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk, milj kg.

Figure 1. Milk delivered to dairies, million kg.

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur, tusen ton.

Figure 2. Slaughterings of cattle, 1 000 tons.

 

 

Diagram 3. Slakt av svin, tusen ton.

Figure 3. Slaughterings of pigs, 1 000 tons.