Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 0406

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2004:4
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2004:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av svin under april 2004

Slakten av svin uppgick till 100 400 ton under januari - april 2004, en ökning med 4,3 % jämfört med samma period år 2003. Slakten av nötkreatur minskade med 5,2 % under samma period.

Slakten av kyckling minskade med 3,2 % eller från 25 000 ton under det första kvartalet 2003 till 24 200 ton under motsvarande period under 2004.

Invägningen av mjölk ökade under januari - april 2004 med 1,8 % jämfört med året före.

Partihandelns invägning av ägg ökade med 15,5 % under samma period.

 

Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Figure 1. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons).

 

Diagram 2. Slakt av nötkreatur (1 000 ton).

Figure 2. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons).

 

 

Diagram 3. Slakt av svin (1 000 ton).

Figure 3. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons).