Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton).

2. Production at dairies (1 000 metric tons).

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

1 021

1 022

1 012

345

345

343

87

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and acidified
milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 281

1 291

1 278

431

430

428

110

107

107

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

495

486

469

162

157

148

41

39

37

1,0 - 2,0 %

506

513

512

172

176

174

44

43

43

< 1,0 %

262

273

297

97

98

106

24

25

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

99,8

92,5

90,7

30,0

30,0

29,3

7,1

8,1

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

124,9

128,3

125,0

43,8

43,9

39,2

11,0

10,8

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

30,2

28,5

30,2

10,1

10,8

10,6

2,7

2,9

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

45,2

38,8

40,9

15,0

13,6

18,3

4,2

4,1

4,9