Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av större husdjur vid slakteri.

3. Slaughterings of livestock at slaughter houses.

 

 

Jan - apr
Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

2001

2002

2003

2002

2003

2004

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

34,3

33,8

31,6

12,0

11,6

11,3

3,1

2,7

2,7

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,1

4,2

4,1

1,5

1,5

1,5

0,4

0,3

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

39,3

44,4

49,1

15,9

16,6

17,9

4,0

4,2

4,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

11,8

13,3

14,6

4,8

5,0

5,4

1,2

1,3

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjur Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

199,4

197,0

187,4

62,8

58,2

55,6

18,8

16,4

15,6

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

64,3

63,5

59,8

20,3

18,6

17,8

6,1

5,2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

54,7

58,1

52,3

23,2

20,7

18,2

5,0

4,6

3,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

14,4

15,5

13,9

6,3

5,6

4,9

1,4

1,3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

170,7

173,4

165,5

57,6

53,7

48,8

11,1

10,8

10,1

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

48,6

50,0

47,9

16,8

15,8

14,4

3,2

3,2

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap Adult cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

464,0

472,9

454,2

159,5

149,1

140,4

39,0

36,0

34,0

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

139,1

142,3

136,3

48,3

44,9

42,5

11,9

10,9

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 197,8

3 282,1

3 304,9

1 097,5

1 094,6

1 127,7

289,2

267,2

273,9

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

275,9

283,8

287,5

96,0

96,3

100,4

25,3

23,4

24,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

5,1

5,4

5,3

1,8

1,9

1,7

0,4

0,4

0,3

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,4

1,5

1,4

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

27,2

25,3

25,3

4,3

3,6

2,6

0,4

0,6

0,4

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,7

0,7

0,7

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

170,2

171,3

166,7

45,0

44,8

41,5

7,8

13,1

10,8

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,1

3,2

3,0

0,8

0,8

0,8

0,1

0,2

0,2